LOGISTYKA PROJEKTOWA

W zakresie przewozów ładunków ponadgabarytowych zapewniamy naszym Klientom  pełny wachlarz usług,  który łączy w sobie  nasze techniczne właściwości, kompletną wiedzę, wieloletnie doświadczenie i  szeroką  sieć  partnerską.

Oferujemy:

—Nasze doświadczenie w zakresie  przewozów ładunków ponadgabarytowych przy pomocy różnychi rodzajów transportu;

— Przeliczenie wszystkich możliwych wariantów dostawy ładunków  ciężkich  i ponadgabarytowych (transport drogowy, kolejowy,  wewnętrzne  drogi wodne) dla wyboru optymalnogo wariantu lub Ich kombinacji;

— Wykonanie wszystkich obowiązkowych koordynacyjnych działań, konsolidacja, przeładunek, załatwienia i przechowywanie w porcie, umieszczenie na trwałe przechowywanie w magazynach,  organizowanie kontroli ekspertowej i  inne rodzaje usług dla przedstawienia najlepszych rozwiązań logistycznych;

— Fotorelacje z miejsc załadunku, rozładunku oraz marszruty przejazdu, również  powiadomienia pisemne o statusie i lokalizacji ładunku, nadawane dwa razy dziennie  ;

—Pilotaż samochodami osłony dla skrócenia i optymalizacji kosztów i terminów przechodzenia  trasy;

— Organizacja pilotażu samochodami policji drogowej, a także zapewnienie przejazdu za pomocą samochodów specjalnych służb komunikacji i sieci elektrycznej;

— Wystawienie niezbędnych dokumentów  dla   przejazdu ładunków  ciężkich  i ponadgabarytowych  w najkrótsze terminy na całej trasie, włączając porozumienia z właścicielem dróg i wydziałem dróg kolejowych, porozumienia wewnątrz zaludnionych punktów ze służbami miejskimi transportu  sieci trakcyjnej, komunikacji i sieci elektrycznej;

—Wystawienie porozumień I zezwoleń przez etatowego fachowcowi, który nawiązuje bezpośredni kontakt z wydziałem, który wszystko koordynuje. To pozwala nam maksymalnie skrócić terminy przygotowania i zabezpieczyć posiadanie najpełniejszą, aktualnią i wierzytelną Informacją w sprawach technicznego objazdu trasy, wniosków autoryzowanych służb, wymagania dodatkowych  prac inżynierskich na drodze dla zapewnienia maksymalnie dokładnego  i poprawnego rozliczenia kosztów, możliwości i terminów przewozu;

— Wykonanie objazdu trasy. Etatowe pracownicy wykonują dokładne badanie z wyjazdem  na trasę dla  opisu technicznych możliwości pzejazdu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych. Po tym składa się wniosek o stanie drogowym, obecności i stanie mostów i wiaduktów, o potrzebie podjęcia dodatkowych prac  inżynierskich dla zabezpieczenia dotrzymania ładunku, co pozwala ocenić możliwości i koszty przygotowania projektu  technicznego bez zwracania do projektowych biur państwowych, dlatego Państwo znacznie oszczędza czas;

— Na podstawie wyników objazdu będzie otrzymany projekt techniczny  według ustalonego wzorca, zaświadczony przez służby państwowe, co daje naszym Klientom  aktualną  informację dla podjęcia decyzji i oszczędzania finansów i czasu w fazie planowania i wyboru sposobów dostawy ładunków;

Oprócz tego mamy szacunek udzielić wsparcie w:

— Wyrobie i wynajmie dodatkowych  środków rozmieszczenia, mocowania i  okrywania ładunków ciężkich i ponadgabarytowych ;

— Wynajmie kranów i innego  sprzętu przeładunekowego;

—    Załatwieniu  dokumentów i przeprowadzeniu konsultacji prawnych w temacie projektów zoryjentowanych na Białoruś;

— Organizacji odprawy celnej ładunków, które idą w ramach projektów na Białoruś;