PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIENORMATYWNYCH

W ramach przewozów ładunków  ponadgabarytowych transportem drogowym rozpatrujemy następujące schematy organizacji ruchu:

1. transport z wykorzystaniem plandek Z częściowym czy pełnym rozbiorem:


 • — objętość ciężarowego obszaru 82 м3 , wysokosc wewnętrzna  2,50 м.;
 • — objętość ciężarowego obszaru 92-95 м3,wysokosc wewnętrzna  2,73-2,75 м.;
 • — objętość ciężarowego obszaru100 м3, wysokosc wewnętrzna  3,00 м.;
 • — objętość ciężarowego obszaru 104м3, wysokosc wewnętrzna  2,80-3,18 м. (JUMBO);
 • — objętość ciężarowego obszaru120 м3, wysokosc wewnętrzna  3,05 м (Zestaw).

 W tym wypadku dzięki przygotowaniu zezwoleń, dodatkowemu wyposażeniu i pilotażu, zwykłe plandeki mogą być wykorzystane dla przewozu ładunków ponadgabarytowych o wymiarach:


 • Długość Do 15,5 M.;
 • szerokość Do 4,5 м.;
 • wysokosc  Do 3,5 м.;
 • waga Do 25 т.

Głównymi  zaletami takiej dostawy są znaczne skrócenie kosżtów na transport, łatwiejsze planowanie przewozów i  przyśpieszenie terminów przygotowania.


 2. Transport pojazdami specjalnymi, przeznaczonymi dla przewozu ładunków  ciężkich i ponadgabarytowych.

Przy pomocy techniki specjalnej wykonujemy przewozy ładunków ponadgabarytowych o następnych wymiarach:


 • Długość Do 30 м.;
 • szerokość Do 9 м.;
 • wysokosc  Do 6 м.;
 • waga Do 200 т.

Parametry techniczne i konstrukcja pojazdów  znacznie różnią się, tak przede wszystkim  rzetelnie oceniamy wszystkie charakterystyki ładunku i rodzaj samochodów specjalnych uwzględniając specyfikę oraz wymiarze ładunku,


 3. Ładunki  ponadgabarytowe i  ciężkie wymagają korzystania z naczepy modułowej o maksymalną ilością osi:

Dostawa ładunków takiego rodzaju zawsze musi być prowadzona poza kontekstem tradycyjnych schematów i sposobów dostawy i podstawowych modeli samochodów specjalnych. Dla wykonania takiego przewozu wymagany jest projekt, który zapewniamy razem z uzgodnieniami ze slużbami nadzorującymi.